Fikirlerinin ve devrimlerinin her zaman izindeyiz.